Socialfaglige konsulentydelser til kommuner

Jeg tilbyder følgende ydelser:

*Konsulent i svære familiesager

*Familieterapi og -behandling i familien

*Supervision i svære sager

*Udredningsforløb

*Opgaver som støtte- kontaktperson

*Intensive gruppeforløb fx pigegrupper, sorggrupper.